Maciej Krętosz

Strategic Marketing Manager (Kierownik Marketingu Strategicznego)

Zajmuje się rozwojem biznesu w Grupie Famur, poszukiwaniem nowych możliwości biznesowych i perspektywicznych obszarów działania firmy, szukaniem synergii w segmentach Grupy Famur i Grupie TDJ.