Paweł Muszner

Mistrz na wydziale malarni

Od 15 lat jestem pracownikiem firmy zajmującej się produkcją maszyn i urządzeń górniczych.
Obecnie pracuje w grupie Famur S.A. Systemy Transportowe Pioma Oddział w Piotrkowie Trybunalskim.
Jestem odpowiedzialny za pomalowanie konstrukcji i przygotowanie do wysyłki.