Łukasz Basista

Z-ca Kierownika Wydziału Obróbki Mechanicznej

Od 2005 r. związany jestem z branżą górniczą a konkretnie produkcją maszyn i urządzeń dla górnictwa.
Kierując wydziałem obróbki mechanicznej w Famur S.A. Systemy Ścianowe Glinik oddział w Gorlicach odpowiedzialny jestem za terminową i jakościową produkcje siłowników do zmechanizowanych obudów górniczych.