Joanna Trzeciak

Koordynator Projektu w Stowarzyszeniu TDJ

Jest koordynatorem projektu „Wytwórnia kompetencji społecznych i obywatelskich”. Odpowiedzialna za przebieg, sprawozdawczość, rozliczenie projektu i dokumentacje.