Janusz Gorol

Animator w projekcie

Na co dzień Kierownik Projektów Edukacyjnych w Fundacji TDJ. Od 13 lat współpracuje z organizacjami pozarządowymi, samorządami i biznesem w Polsce i za granicą, w projektach edukacyjnych jako doradca, animator, koordynator i szkoleniowiec.