Piotr Bańczyk

Animator w projekcie

Pełni kluczowe funkcje w zarządach organizacji pozarządowych, tworzył podmioty gospodarcze oraz sprawował funkcje kierownicze w regionalnej administracji publicznej. Jest współzałożycielem i prezesem stowarzyszenia Centrum Społecznego Rozwoju oraz Europejskiego Stowarzyszenia Coachów Psychologów. Kieruje działaniami Regionalnego Ośrodka Wspierania Ekonomii Społecznej.