O projekcie

„Wytwórnia kompetencji społecznych
i obywatelskich” to projekt angażujący, w ramach wolontariatu pracowniczego, osoby zatrudnione
w zakładach produkcyjnych z województwa śląskiego, małopolskiego i łódzkiego. Poprzez szereg warsztatów rozwijających kompetencje trenerskie przygotowuje ich do pełnienia roli edukatora obywatelskiego. Pomysłodawcą takiego modelu łączącego społeczną odpowiedzialność
z biznesem przemysłowym jest Stowarzyszenie TDJ, które realizuje projekt we współpracy z firmą produkcyjną FAMUR S.A.

Projekt "Wytwórnia kompetencji społecznych i obywatelskich" jest dofinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.