Janusz Gorol

Animator w projekcie

Piotr Bańczyk

Animator w projekcie

Anna Łomnicka

Kierownik Działu Rozwoju Organizacji w FAMUR S.A.

Joanna Trzeciak

Koordynator Projektu w Stowarzyszeniu TDJ

Justyna Główka

Koordynator Projektów Edukacyjnych w Fundacji TDJ

Joanna Blajerowska

Specjalista ds. Rozwoju Organizacji i Szkoleń Famur S.A.

Małgorzata Klich-Śmiałowska

Trener w TyiMy Doradztwo Coaching Szkolenia.

Katarzyna Wilk

Trener w TyiMy Doradztwo Coaching Szkolenia.
Łukasz Basista
Z-ca Kierownika Wydziału Obróbki Mechanicznej
Paweł Muszner
Mistrz na wydziale malarni
Barbara Stachańczyk
Specjalista ds. Rozwoju Organizacji i Rekrutacji
Tomasz Szydło
Z-ca Kierownika Wydziału Obróbki
Iwona Grad
Konstruktor Systemów Teleinformatycznych i Monitorujących, grupa FAMUR
Michał Marcińczyk
Specjalista ds. Kompleksów Ścianowych w FAMUR S.A.
Maciej Krętosz
Strategic Marketing Manager (Kierownik Marketingu Strategicznego)
Ewa Błaś
Koordynator ds. Logistyki i Administracji w Centrum Serwisowym Famur S.A.
Piotr Serafin
Główny Spawalnik
Jacek Piszczek
Główny Technolog w FAMUR S.A. Systemy Chodnikowe REMAG Oddział w Katowicach