Materiały

Edukatorzy obywatelscy przygotowując się do kształcenia społeczności lokalnej
pod okiem ekspertów opracowali szereg materiałów. Udostępniamy zebrany bank wiedzy, zawierający wskazówki jak prowadzić szkolenia oraz kształcić młodzież
z zakresu edukacji obywatelskiej.

Budżet Obywatelski

CSR Interesariusze

Wybory samorządowe

Wzajemnie oddziaływanie firm
i społeczności lokalnej

Z czego składa się firma i jak funkcjonuje

Cybermocni