Realizator projektu Stowarzyszenie TDJ
na Rzecz Edukacji i Rozwoju

E: edukacja@tdj.pl
T: 669 015 123

Koordynator Projektu Joanna Trzeciak

Partnerzy projektu